Tilastojen mukaan asuinpaikkasi lisääminen "sijainti"-ruutuun suurentaa sopivan työpaikan löytämisen todennäköisyyttä 83.7%.

Suodattimeet

ilmoituspäivämäärä

Freelance työpaikkoja:

näytä

Hoitotyön yliopettaja työpaikat

1-20 kokonaismäärästä 60 hakutulosta

Vantaa
Hoitotyön, päätoiminen tuntiopettaja, 2 paikkaa Työavain 3-60-17 Vakinainen virka alkaen 01.08.2017 Hakuaika päättyy 09.03.2017 kello 16:00 Vantaan ammattiopisto Varia , Talvikkitie 119 01360 Vantaa Sivistystoimi, Suomenkielinen nuoriso- ja aikuiskoulutus... 
3 päivää sitten
Vantaa
 ...hoitajalla tulee olla voimassaolevat lääkeluvat (LOVE). Käytämme GFS-potilastietojärjestelmää. Toivomme sinulta kokemusta ikääntyneiden hoitotyöstä sekä mielenterveyskuntoutujien parissa työskentelystä. Edellytämme että olet kiinnostunut sekä ikääntyneiden että... 
3 päivää sitten
Helsinki
 ...sairaanhoitajaa vakinaiseen tehtävään osastolle 22. Ruotsinkielisellä osastollamme on 18 asukaspaikkaa.Sairaanhoitaja toimii vastuuhoitajana ja hoitotyön asiantuntijana moniammatillisessa tiimissä. Hoitotyö perustuu yksilölliseen hoitosuunnitelmaan, joka on laadittu yhteistyössä... 
6 päivää sitten
Helsinki
 ...osaavaa ja laadukasta hoitoa, jotta aktiivinen ja turvallinen kotona eläminen on mahdollista. Painoalueitamme ovat kuntoutumista tukeva hoitotyö, arkiliikkumisen tukeminen, turvallinen lääkehoito ja hyvä ravitsemus. Helsingin pohjoisessa kotihoidossa työskentelee noin 326... 
10 päivää sitten
Vantaa
 ...toimisto sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien päässä, aivan junaradan läheisyydessä. Toimintayksikössä olemme innovatiivisia ja innokkaita hoitotyön kehittäjiä. Mobiilisovellus kirjaamisen välineenä on käytössä yksikössämme. Tärkein ominaisuutesi on ennen kaikkea reipas... 
4 päivää sitten
Vantaa
 ...selviydy itsenäisesti omaisten tai muiden palvelujen turvin. Työ on kotihoidossa itsenäistä, haastavaa ja monipuolista hoiva- ja hoitotyötä asiakkaan kotona. Toimintayksikön toimitilat sijaitsevat hyvien kulkuyhteyksien päässä Myyrmäessä, aivan juna-aseman läheisyydessä... 
5 päivää sitten
Espoon keskus, Espoo
Lähihoitajan tehtävänä on psykogeriatrisessa yksikössämme toteuttaa hoitotyötä ja tehdä hoidon tarpeen arviointia. Yksikössämme hoidetaan psyykkisesti sairaita asukkaita ja muistisairautta sairastavia asukkaita, joilla on vaikeita käytösoireita. Toimintamme perustuu... 
3 päivää sitten
Helsinki
 ...potilaita. Osaston potilashuoneet ovat sulkutilallisia yhden tai kahden hengen huoneita, joissa on oma kylpyhuone. Potilaspaikkoja on 27. Hoitotyö osastolla on monipuolista, sillä potilas voi olla hoidossa esimerkiksi trauman tai kirurgisen toimenpiteen jälkikuntoutuksen,... 
9 päivää sitten
Helsinki
 ...potilaan lähellä työskentelyn. Hoitoajat ovat lyhyitä. Tarjoamme sinulle- mahdollisuuden perehtyä monipuolisesti akuuttipotilaan hoitotyöhön- avoimen työskentelyilmapiirin- uusille ideoille avoimen työyhteisön.Toivomme sinulta- kokemusta infektioiden ja sisätautipotilaiden... 
5 päivää sitten
Helsinki
 ...oppimiskokemuksia terveydenhuollon ja lääkealan ammattilaisten päätöksenteon tueksi; esimerkkinä tuhannen pilottikäyttäjän kanssa rakennettu Hoitotyön Pharmaca Fennica. Vastaamme pohjoismaisesta lääkkeiden Vnr-yksilöintipalvelusta ja tuotamme Kelalle eReseptin lääketietokannan.... 
12 päivää sitten
Helsinki
 ...jolla hoidetaan äkillisesti sairastuneita, tehostettua seurantaa ja valvontaa vaativia potilaita. Valvontaosaston erityispiirteitä hoitotyössä ovat hoitotilanteiden äkillisyys, potilaiden tilassa tapahtuvat nopeat muutokset sekä hoitotoiminnassa tarvittavien apuvälineiden... 
2 päivää sitten
Espoo  -  Espoo
 ...Hansakartano 4 ja Kalajärvellä Ruskaniitty 4. Kotihoidossa sairaanhoitaja toimii moniammatillisen tiimin vastuuhenkilönä, osallistuu hoitotyöhön ja sen suunnitteluun sekä kehittämiseen. Hoidon ja palvelun suunnittelussa korostuvat asiakaslähtöisyys, kuntouttava työote ja... 
12 päivää sitten
Vantaa  -  Vantaa
 ...laskulta. Tavoitteena on potilaan kotiutuminen entiseen asumismuotoon. Arvostamme motivaatiotasi ja kiinnostustasi akuuttigeriatriseen hoitotyöhön ja sen kehittämiseen moniammatillisessa tiimissä. Arvostamme myös innovatiivista ja positiivista asennetta sekä kuntouttavaa... 
1 päivä sitten
Helsinki
 ...osastolle 22. Ruotsinkielisellä pitkäaikaisosastolla on 18 asukaspaikkaa. Lähihoitaja työskentelee osastolla moniammatillisessa tiimissä. Hoitotyö perustuu yksilölliseen hoitosuunnitelmaan, joka on laadittu yhteistyössä asukkaan, hänen läheisensä ja moniammatillisen tiimin... 
6 päivää sitten
Espoo
 ...Tehtävän kuvaus: Tervetuloa mukavaan joukkoomme sairaanhoitaja tai alan opiskelija! Haemme ensi kesän ajaksi sairaanhoitajia tai hoitotyön koulutusohjelman opiskelijoita eri pituisiin sijaisuuksiin Espoon sairaalaan. Työyksikkömme sijaitsevat uudessa Espoon sairaalassa... 
19 päivää sitten
Ankkurin Lastensuojelupalvelut  -  Jyväskylä
 ...katsotaan eduksi. Hakijalta edellytämme: valmiutta työskennellä perheiden sekä verkostojen kanssa työkokemusta lastensuojelu- tai hoitotyöstä hyviä vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja sekä kykyä toimia ryhmässä päihdetyön ja psykiatrisen hoitotyön kokemus katsotaan... 
4 päivää sitten
Helsinki
 ...potilastietojärjestelmä sekä RAI-järjestelmä. Vakituinen henkilökuntamme osallistuu Kinestetiikka-koulutukseen. Sairaanhoitaja -toimii hoitotyön asiantuntijana ja vastuuhoitajana -suunnittelee, toteuttaa ja arvioi asiakkaan hoitoa yhteistyössä muiden hoitoon osallistuvien... 
12 päivää sitten
Vantaa
 ...vanhustenkeskus sekä Kivistön kuntoutus- ja arviointiyksikkö tarjoavat kodinomaista ja yksilöllistä hoiva-asumista. Toimimme yksilövastuisen hoitotyön periaatteiden mukaisesti. Kuuntelemme asiakasta ja etsimme yhdessä toimivia ratkaisuja. Mahdollistamme asukkaille merkityksellisen... 
1 päivä sitten
Helsinki
 ...yhteisöllisesti työstetyn työvuorosuunnitelman viemisestä Titania-ohjelmaan. Tiiminvastaavalla on yhdessä esimiehen kanssa vastuu hoitotyön kehittämisestä, tiedon välittämisestä, työn organisoimisesta, tiimipalaverien järjestämisestä sekä pelisääntöjen sopimisesta. Arvostamme... 
2 päivää sitten
Espoo  -  Espoo
 ...ja toimit asukkaiden, omaisten ja työyhteisön innostajana ja positiivisena esimierkkinä. Osallistut myös asukkaiden päivittäisen hoitotyön toteuttamiseen tarpeen mukaan. Työnkuvaasi kuuluu myös uusien asukkaiden vastaanotto ja avustaminen sosiaalietuuksien hakemisessa... 
5 päivää sitten

Freelancer - termi, jolla viitataan ilman pysyvää työsuhdetta lukuisille työnantajille työskentelevään vapaaseen ammattilaiseen

Näytä freelance-työt
123