Turun kaupunki. työpaikat

1-20 kokonaismäärästä 20 hakutulosta

Turun kaupunki.  -  Turku
Vakanssin sosiaalityö on pääasiassa lastensuojelun avohuollon sosiaalityötä sisältäen palvelutarpeen arviot. Lastensuojelun sosiaalityötä tehdään pari- ja tiimityönä. Lisäksi tehtäviin kuuluvat lastensuojeluperheiden mahdolliset ehkäisevät toimeentulotukipäätökset. ...
juuri nyt
Turun kaupunki.  -  Turku
Osastonlääkärin tehtävät akuutilla neurologisella kuntoutusosastolla ja poliklinikalla. Viran kelpoisuusvaatimuksena on erikoislääkärin oikeus virkaan soveltuvalla lääketieteen erikoisalalla. Eduksi luetaan kokemus geriatrisista potilaista.
1 päivä sitten
Turun kaupunki.  -  Turku
Tehtävänkuva: -lastenkotiin huostaanotettujen lasten kasvatus-, hoito ja kuntouttava työ osana työryhmää -lasten ja nuorten vastuuhoitajana työskentely -yhteistyö lapsen lähi- ja viranomaisverkostojen kanssa Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva...
2 päivä sitten
Turun kaupunki.  -  Turku
Lastentarhanopettajan äitiysloman sijaisuus Koivulan päivähoitoyksikössä, Sävelkujan päiväkodissa. Aloitus 2.10.2017. Sijaistettavan vanhempainvapaa päättyy 21.4.2018. Jos olet ammattitaitoinen, varhaiskasvatuksen kehittämiseen sitoutunut, avoin ja yhteistyökykyinen...
6 päivä sitten
Turun kaupunki.  -  Turku
Vakanssin tehtäviin kuuluu lasten vuorovaikutuksen, kielen, puheen, ja äänen häiriöiden sekä suualueen motoriikan tutkimista ja kuntoutusta. Tehtävä sisältää jonkin verran myös lasten kuntoutustiimityöskentelyä. Tehtäviin kuuluu myös kommunikaatiohäiriöiden ennaltaehkäisy...
6 päivä sitten
Turun kaupunki.  -  Turku
Lähihoitajan tehtävä tehostetun palveluasumisen yksikössä. Yksikössä on monisairaita ja päivittäisissä toiminnoissaan paljon apua tarvitsevia vanhuksia. Yksikön toiminta on asukaslähtöistä ja virikkeellistä. Toiminnan tavoitteena on asukkaan toimintakyvyn ja voimavarojen...
8 päivä sitten
Turun kaupunki.  -  Turku
Kotihoito on tarkoitettu vanhuksille, vammaisille ja pitkäaikaissairaille, joiden toimintakyky rajoitaa itsenäistä suoriutumista arjen toiminnoissa. Kotihoidon lähihoitajana toimit omahoitajana nimetyille kotihoidon asiakkaille, joiden palveluista vastaat laaja-alaisesti...
8 päivä sitten
Turun kaupunki.  -  Turku
Lähihoitajan tehtävä tehostetun palveluasumisen yksikössä. Yksikössä on monisairaita ja päivittäisissä toiminnoissaan paljon apua tarvitsevia vanhuksia. Yksikön toiminta on asukaslähtöistä ja virikkeellistä. Toiminnan tavoitteena on asukkaan toimintakyvyn ja voimavarojen...
8 päivä sitten
Turun kaupunki.  -  Turku
Lähihoitajan tehtävät tehostetun palveluasumisen yksikössä. Yksikössä on monisairaita ja päivittäisissä toiminnoissaan paljon apua tarvitsevia vanhuksia. Yksikön toiminta on asukaslähtöistä ja virikkeellistä. Toiminnan tavoitteena on asukkaan toimintakyvyn ja voimavarojen...
8 päivä sitten
Turun kaupunki.  -  Turku
Normaali listalääkärin työ Mäntymäki 1 terveysasemalla. Sisältää tk-lääkärin ajanvaraus- ja päiväpäivystystyötä sekä ehkäisevän terveydenhuollon työtä paikallisen listalääkärisopimuksen mukaan. Virkaan otettavan säännöllisen työajan alkamis- ja päättymisajankohdat voivat...
11 päivä sitten
Turun kaupunki.  -  Turku
Mäntymäen perhekeskus on Turun kaupungin 18-paikkainen vastaanottokoti, joka tarjoaa lyhytaikaisia arviointi- ja tutkimusjaksoja sekä avohuollon tukitoimena että kiireellisesti sijoitetuille 7-17-vuotiaille lapsille ja nuorille. Hoitotyön malliin kuuluu lapsen arvioinnin... 
13 päivä sitten
Turun kaupunki.  -  Turku
Omaishoidon ohjaajan tehtäviin kuuluu omaishoidon tuen hakemusten käsittely ja päättäminen. Työ sisältää kotikäyntejä, asiakastapaamisia sekä verkostotyötä että omaishoitoperheiden ohjausta ja neuvontaa. Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan...
juuri nyt
Turun kaupunki.  -  Turku
Gastroenterologian poliklinikalla (aik. tähystysyksikkö) sairaanhoitaja toimii sekä moniammatilisen tiimin jäsenenä että itsenäisenä potilaan hoidon asiantuntijana. Sairaanhoitaja hallitsee itsenäisen hoitotyön tähystyksissä ja vastaanotoilla, potilaiden ohjauksen ja neuvonnan...
2 päivä sitten
Turun kaupunki.  -  Turku
Haemme määräaikaista tuntiopettajaa ajalle 9.10.2017-31.7.2018 logistiikan perustutkinnon, varastopalvelujen osaamisalan opetustehtäviin. Tehtäviin kuuluu varastoalan ammattiaineiden opetus ja opetuksen kehittäminen. Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät kelpoisuusvaatimuksista...
6 päivä sitten
Turun kaupunki.  -  Turku
Apulaisrehtorin virka on uudelleen haettavana. Viran aikaisemmat hakijat otetaan huomioon ilman uutta hakemusta. Hirvensaloon ensi kevään aikana valmistuva Syvälahden perusopetuksen yhtenäiskoulu aloittaa toimintansa 1.8.2018. Koulun kokonaisoppilasmäärä on tuolloin...
6 päivä sitten
Turun kaupunki.  -  Turku
Reservperson sökes till det svenska dagvårdsområdet från den 1.9-31.12.2017 som reservperson jobbar du i de svenska kommunala daghemmen i Åbo , månadsanställning närmare information ges av daghemsföreståndare Nina Rosenberg tfn. 050-432 3689, [email protected] Behörighetsvillkor...
22 päivä sitten
Turun kaupunki.  -  Turku
Tavanomainen lääkärin vastaanottotyö, joka tapahtuu ohjauksessa. Fysiatri arvioi potilaitten toimintakykyä, diagnosoi ja hoitaa lähinnä tuki-liikuntaelinsairauksia, tuntien toiminnallisen anatomian, biomekaniikan, psykosomatiikan ja vakuutuslääketieteen riittävästi. Potilas...
18 päivä sitten
Turun kaupunki.  -  Turku
Erityissosiaalityöntekijän tehtävät Turun kaupungin ulkomaalaistoimistossa. Tehtävät sisältävät pakolais- ja paluumuuttajataustaisten maahanmuuttajien kanssa tehtävän avohuollon aikuis- ja lapsiperhesosiaalityön ja lastensuojelun lisäksi maahanmuuttajatyöhön liittyviä erityistehtäviä... 
1 päivä sitten
Turun kaupunki.  -  Turku
Julistamme haettavaksi toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen 9.10.2017 alkaen lehtorin viran konetekniikan perusopetuksessa. Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/98 mukaan. Lisäksi edellytämme vahvaa koneautomaatiotekniikan...
3 päivä sitten
Turun kaupunki.  -  Turku
Reservperson sökes till det svenska dagvårdsområdet från den 1.9-31.12.2017 som reservperson jobbar du i de svenska kommunala daghemmen i Åbo , månadsanställning närmare information ges av daghemsföreståndare Nina Rosenberg tfn. 050-432 3689, ****@*****.*** ...
23 päivä sitten