Turun kaupunki. työpaikat

1-12 kokonaismäärästä 12 hakutulosta

Turun kaupunki.  -  Turku
Sirkkala dagvårdsenhet är centralt beläget med kort väg till parker och muséer. Barnträdgårdslärare till avdelningen med barn 1-3 år. Uppgiften innebär ansvar för planering, utförande och utvärdering av det pedagogiska arbetet i barngruppen. Lag om behörighetsvillkoren...
4 päivä sitten
Turun kaupunki.  -  Turku
Toimintaterapeutti työskentelee vanhusten asumispalveluissa. Toimintaterapeutin tehtävän tarkoituksena on yhdessä asukkaan, henkilökunnan ja omaisen kanssa saavuttaa asukkaan optimaalinen toimintakyky huomioiden hänen voimavaransa omassa elinympäristössään. Toimintaterapian...
4 päivä sitten
Turun kaupunki.  -  Turku
Fysioterapeutti työskentelee vanhusten asumispalveluissa. Fysioterapeutin tehtävän tarkoituksena on yhdessä asukkaan, henkilökunnan ja omaisen kanssa saavuttaa asukkaan optimaalinen toiminta ja liikkumiskyky huomioiden hänen voimavaransa omassa elinympäristössään. Fysioterapian...
4 päivä sitten
Turun kaupunki.  -  Turku
 ...osaamistasi erityyppisissä koulutuksissa. Työnohjaus on osa työssä jaksamisen tukemista ja työterveyshuollon palvelut ovat käytettävissäsi. Tyky-rannekkeella voit harrastaa omien mieltymyksiesi mukaan. Teet tärkeää työtä osana Turun kaupungin perhe- ja sosiaalipalveluita.... 
3 päivä sitten
Turun kaupunki.  -  Turku
Lähihoitajan tehtävät hoiva-asumisen yksikössä. Yksikkö on muistisairaiden vanhusten hoitoon suuntautunut yksikkö, jossa on monisairaita ja päivittäisissä toiminnoissaan paljon apua tarvitsevia vanhuksia. Osastolla ollaan parhaillaan käynnistämässä maks. 18 paikkaista kotihoitoa...
3 päivä sitten
Turun kaupunki.  -  Turku
Ylilääkäri vastaa yksikön lääketieteellisestä toiminnasta, osaamisesta sekä toiminnan kehittämisestä. Tehtävä sisältää kliinistä työtä, suunnittelu-ja opetustyötä sekä yhteistyötä alueen muiden toimijoiden kanssa. Ylilääkäri toimii Lääkinnällisen kuntoutuksen lääkäreiden...
6 päivä sitten
Turun kaupunki.  -  Turku
Lastenkodin psykologin tehtävät: mm. tutkimukset, lasten ja perheiden hoito- ja tukikeskustelut sekä konsultointi. Lastenkotipsykologina teet välitöntä kuntouttavaa asiakastyötä lasten ja perheiden kanssa. Asiantuntijana tuet lastenkodin kasvatus- ja hoitohenkilöstöä hoidollisissa...
7 päivä sitten
Turun kaupunki.  -  Turku
Kotihoito on tarkoitettu vanhuksille, vammaisille ja pitkäaikaissairaille, joiden toimintakyky rajoitaa itsenäistä suoriutumista arjen toiminnoissa. Kotihoidon lähihoitajana toimit omahoitajana nimetyille kotihoidon asiakkaille, joiden palveluista vastaat laaja-alaisesti...
10 päivä sitten
Turun kaupunki.  -  Turku
 ...järjestämisestä vastaisivat vuoden 2020 alusta lukien itsehallintoalueet. Muutoksen vaikutukset ja niiden täytäntöönpano tulevat vaikuttamaan Turun kaupunkiin vuosia. Haemme tätä muutosta koordinoimaan muutosjohtajaa, jonka tehtävänä on vastata Turun kaupungin sote-... 
11 päivä sitten
Turun kaupunki.  -  Turku
Turun ammatti-instituutin kansainvälisten asioiden koordinaattori on vetovastuussa vaihtoon lähtevien opiskelijoiden ja asiantuntijoiden valinnasta, valmennuksesta, vaihtotoiminnassa käytettävien erillisrahoitusten hakemisesta ja hankkeiden läpiviennistä ja raportoinnista... 
3 päivä sitten
Turun kaupunki.  -  Turku
Turun kaupunginvaltuusto teki 18.4.2017 Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi juhlapäätöksen, jossa yhtenä osana päätettiin toteuttaa Turkuun historian museo. Kokonaisuudessaan Historian museo Turkuun -hanke jakaantuu ajallisesti kolmeen perättäiseen vaiheeseen, joista... 
2 päivä sitten
Turun kaupunki.  -  Turku
 ...Työhön kuuluu suunnittelu, hankinnat, tekninen toteuttaminen ja kuljetusten järjesteleminen. Museokeskuksen hallinnoimat museot ovat Turun linna, Wäinö Aaltosen museo, Luostarinmäen käsityöläismuseo, Apteekkimuseo ja Qwenselin talo, Turun biologinen museo sekä Kuralan... 
8 päivä sitten