Turun kaupunki. työpaikat

1-20 kokonaismäärästä 26 hakutulosta

Turun kaupunki.  -  Turku
Luolavuoren koulun apulaisrehtorin virka 802500 on haettavana vakinaista täyttämistä varten 1.9.2018 lukien ja sijaisuutena ajalle 1.8. - 31.8.2018. Hakijalta edellytetään kokemusta perusopetuksen johtamisesta ja henkilöstöhallinnosta sekä monipuolista tieto- ja viestintäteknistä...
16 tuntia sitten
Turun kaupunki.  -  Turku
Suikkilanseudun päivähoitoyksikössä laitosapulaisen sairauslomasijaisuus ajalla 26.2-18.4.2018. Jatko myös mahdollinen. Kelpoisuusvaatimus: Tehtävään soveltuva ammattitutkinto tai muu soveltuva koulutus ( Kh 22.11.2005 § 335 ) Tehtävään valitun on toimitettava rikosrekisterilain...
1 päivä sitten
Turun kaupunki.  -  Turku
Laitoshuoltaja vastaa erilaisista puhtaanapitotehtävistä. Tehtäviin kuuluvat mm. potilashuoneiden ja osaston tilojen siivous sekä ruokahuolto. Laitoshuoltaja vastaa yksikkönsä hygieenisyydestä ja esteettisyydestä ja osallistuu raportointiin oman tehtäväkenttänsä puitteissa...
6 päivä sitten
Turun kaupunki.  -  Turku
Intendentti vastaa museopalveluiden organisaation ja toiminnan kehittämisestä, tähän työhön liittyvistä projekteista ja hankkeista sekä kansainvälisen toiminnan koordinoinnista. Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä hyvä...
9 päivä sitten
Turun kaupunki.  -  Turku
Varsinais-Suomen pelastuslaitoksella on haettavana 30.4.2018 klo 15:00 mennessä ensihoitajan kesälomasijaisuuksia. Ensihoitajan viran kelpoisuusvaatimuksena on asetuksen 340/2011 8 § mukaiset hoitotason koulutusvaatimukset ja voimassa oleva hoitotason lupa sekä vähintään...
9 päivä sitten
Turun kaupunki.  -  Turku
Ohjaaja vastaa omalta osaltaan perushoidosta, lääkehoidosta, päihdetyöstä sekä asiakkaan kuntouttavan hoidon sekä toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta ympärivuorokautisesti tehostetun- ja tavallisen palveluasumisen yksikössä sekä tukiasuntoyksikössä. Kyseessä on päihdehuollon...
9 päivä sitten
Turun kaupunki.  -  Turku
Lähihoitajan tehtävät hoiva-asumisen kohorttiyksikössä. Yksikössä on monisairaita ja päivittäisissä toiminnoissaan paljon apua tarvitsevia vanhuksia. Toiminta on asukaslähtöistä ja virikkeellistä. Toiminnan tavoitteena on asukkaan toimintakyvyn ja voimavarojen ylläpitäminen...
10 päivä sitten
Turun kaupunki.  -  Turku
Vanhusten asumispalveluiden yhteiseen henkilöstöön haetaan kesälomien ajaksi 8 lähihoitajaa ajalle 2.5. - 30.9.2018 tai sopimuksen mukaan. Työntekijät työskentelevät kaksivuorotyössä koko vanhusten asumispalveluiden alueella, kuitenkin omissa keskuksien tiimeissä. Tiimeissä...
10 päivä sitten
Turun kaupunki.  -  Turku
Kotisairaalan sairaanhoitajat toteuttavat sairaalatasoista hoitoa potilaiden kotona, esim. iv-lääkehoitoja, verivalmisteiden anto, verinäytteiden anto ja kotisaattohoitopotilaiden kivunhoitoa. Kotisairaalassa sairaanhoitajan tehtävä on itsenäistä ja monipuolista. Kotisairaala...
10 päivä sitten
Turun kaupunki.  -  Turku
 ...osaltaan neuvolatoiminnan, palvelusetelin ja Torin Kulman toiminnan organisoinnista ja henkilöstöhallinnosta. Osastonhoitaja toimii Turun kaupungin perhe- ja sosiaalipalveluiden strategisten painopistealueiden ja ohjeiden mukaisesti. Osastonhoitaja osallistuu oman sektorinsa... 
14 päivä sitten
Turun kaupunki.  -  Turku
Kotihoito on tarkoitettu vanhuksille, vammaisille ja pitkäaikaissairaille, joiden toimintakyky rajoittaa itsenäistä suoriutumista arjen toiminnoissa. Kotihoidon lähihoitajana toimit omahoitajana nimetyille kotihoidon asiakkaille, joiden palveluista vastaat laaja-alaisesti...
15 päivä sitten
Turun kaupunki.  -  Turku
Etsimme omassa kodissaan työtään tekevää perhepäivähoitajaa. Perhepäivähoitaja hoitaa omassa kodissaan enintään neljää alle kouluikäistä lasta (omat alle kouluikäiset lapset mukaan lukien). Koulutusvaatimuksena on perhepäivähoitajan tutkinto tai muu soveltuva koulutus...
17 päivä sitten
Turun kaupunki.  -  Turku
Johtava sosiaalityöntekijä vastaa kehittämistyöstä vanhuspalvelujen sosiaalityössä sekä koordinoi moniammatillista sas-työryhmää, johon kuuluvat sas-lääkäri ja sas-hoitaja. Välittöminä alaisina johtavalla sosiaalityöntekijällä on 11 sosiaalialan työntekijää, joista ...
8 päivä sitten
Turun kaupunki.  -  Turku
 ...Uinninvalvoja/rantavalvoja, 15 paikkaa, Turun kaupunki., Liikuntapaikkaosasto, Turku Turun kaupungin Liikuntapalvelut hakee määräaikaiseen työsuhteeseen 10 uinninvalvojaa ja 5 rantavalvojaa ajalle 14.5.-30.9.2018 erimittaisiin työsuhteisiin. Uinninvalvojien sijoituspaikkoina... 
10 päivä sitten
Turun kaupunki.  -  Turku
Kotihoidon palveluesimies on esimiesasemassa oleva kotihoitotyöntekijöiden lähiesimies. Johtamisen tavoitteena on tuottaa asiakkaiden palvelut tarkoituksenmukaisesti, tehokkaasti ja taloudellisesti sekä johtaa henkilöstön osaamista ja luoda työskentelyä tukeva työyhteisö...
13 päivä sitten
Turun kaupunki.  -  Turku
Kotihoidon palveluesimies on esimiesasemassa oleva kotihoitotyöntekijöiden lähiesimies. Johtamisen tavoitteena on tuottaa asiakkaiden palvelut tarkoituksenmukaisesti, tehokkaasti ja taloudellisesti sekä johtaa henkilöstön osaamista ja luoda työskentelyä tukeva työyhteisö...
13 päivä sitten
Turun kaupunki.  -  Turku
Kotihoidon palveluesimies on esimiesasemassa oleva kotihoitotyöntekijöiden lähiesimies. Johtamisen tavoitteena on tuottaa asiakkaiden palvelut tarkoituksenmukaisesti, tehokkaasti ja taloudellisesti sekä johtaa henkilöstön osaamista ja luoda työskentelyä tukeva työyhteisö...
13 päivä sitten
Turun kaupunki.  -  Turku
Palveluohjaajan monipuoliset tehtävät keskitetyssä palvelutarpeen arviointiyksikössä ja rintamaveteraanien kotiin vietävien palvelujen yksikössä. Palveluohjaaja tekee asiakkaiden laaja-alaiset palvelutarpeen arvioinnit, määrittelee yhdessä asiakkaan kanssa asiakkaalle sopivat...
16 tuntia sitten
Turun kaupunki.  -  Turku
Åbo stad, sektorn för fostran och undervisning, lediganslår en befattning som speciallärare inom småbarnspedagogiken med placering i integrerad specialgrupp vid Centrums svenskspråkiga dagvårdsenhet. Vi söker en sakkunnig och självstyrd speciallärare som tar initiativ...
21 päivä sitten
Turun kaupunki.  -  Turku
Turussa on aloittanut vuoden 2018 alussa Tilapalvelukeskus. Tilapalvelukeskuksen tehtävät muodostuvat ensisijaisesti tilankäytön ja tilojen omistajuuden strategisesta ohjauksesta, tilojen hallinnasta sekä palveluverkkojen valmistelusta. Yksikkö toimii ensisijaisesti kaupungin... 
1 päivä sitten
12