Tilastojen mukaan asuinpaikkasi lisääminen "sijainti"-ruutuun suurentaa sopivan työpaikan löytämisen todennäköisyyttä 83.7%.

Hoitotyön yliopettaja työpaikat

1-20 kokonaismäärästä 79 hakutulosta

Ilmoituspäivämäärä

milloin tahansa

Samankaltainen hakuja:

Muu hakuja:

Työnantajat

Freelance työpaikkoja:

näytä

Vapaa sanahaku:

M

M

M

Pelastusopiston kotisivut

valtiolle.fi   -  9 päivää sitten  -   [ Lue lisää työpaikasta ]   -   [ Tallenna avoimet työpaikat ] [ Poista ] [ Näytä omat tallennetut työni ]

Viran/tehtävän kuvaus: Yliopettaja suunnittelee ja toteuttaa varautumiskoulutuksen eri puolella Suomea toteutettavia kursseja ja harjoituksia sekä osallistuu varautumiskoulutuksen pedagogiseen ja didaktiseen kehittämiseen yhteistyössä muun henkilöstön kanssa. Yliopettaja...  >>

Keski-Suomen Sairaanhoitopiiri

kuntarekry.fi   -  24 päivää sitten  -   [ Lue lisää työpaikasta ]   -   [ Tallenna avoimet työpaikat ] [ Poista ] [ Näytä omat tallennetut työni ]

Tule luomaan kanssamme tulevaisuuden sairaalaa! Haemme joukkoomme hoitotyön ammattilaista KLIINISEN HOITOTYÖN ASIANTUNTIJAN tehtävään. Kliinisen hoitotyön asiantuntija toimii johdon ja näyttöön perustuvan hoitotyön kehittämisen tukena. Tavoitteena on kehittää potilaan hoidon...  >>

Juvan kunta

kuntarekry.fi   -  2 päivää sitten  -   [ Lue lisää työpaikasta ]   -   [ Tallenna avoimet työpaikat ] [ Poista ] [ Näytä omat tallennetut työni ]

Juvan terveyskeskuksessa on haettavana sairaanhoitajan tehtävä mielenterveystoimistossa 17.10.2016 alkaen tai sopimuksen mukaan. Terveyskeskuksemme mielenterveystoimistossa työskentelee kolme sairaanhoitajaa. Työryhmässä toimivat lisäksi psykologi ja psykoterapeutti (lasten... >>

KSSHP

Uranus.fi   -  25 päivää sitten  -   [ Lue lisää työpaikasta ]   -   [ Tallenna avoimet työpaikat ] [ Poista ] [ Näytä omat tallennetut työni ]

Haemme osaavaan joukkoomme kliinisen hoitotyön asiantuntijaa keskussairaalalle Katso lisätietoja ja täytä sähköinen hakemus osoitteessa >>

Lahden kaupunki

kuntarekry.fi   -  5 päivää sitten  -   [ Lue lisää työpaikasta ]   -   [ Tallenna avoimet työpaikat ] [ Poista ] [ Näytä omat tallennetut työni ]

 ...johtamiseen sekä työyhteisön henkilöstöhallinnollisiin tehtäviin osastonhoitajan sijaisuutta hoitaessaan. Hänellä on tärkeä rooli hoitotyön kehittämisessä ja uusien toimintamallien jalkauttamisessa. Apulaisosastonhoitajan työhön kuuluu kliinistä hoitotyötä ja hänen tehtävänä...  >>

Hyvinkään kaupunki

kuntarekry.fi   -  13 päivää sitten  -   [ Lue lisää työpaikasta ]   -   [ Tallenna avoimet työpaikat ] [ Poista ] [ Näytä omat tallennetut työni ]

 ...kokonaisvaltaisista kuntouttavista työtavoista. Arvostamme myös kehittämismyönteistä työskentelyotetta, kokemusta ikääntyneiden hoitotyöstä sekä tiimityössä tarvittavia hyviä vuorovaikutustaitoja. Itsenäinen työs-kentelyote, yhteistyötaidot ja joustavuus ovat myös tärkeitä...  >>

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

kuntarekry.fi   -  5 päivää sitten  -   [ Lue lisää työpaikasta ]   -   [ Tallenna avoimet työpaikat ] [ Poista ] [ Näytä omat tallennetut työni ]

 ...seitsemän vuodeosastopotilaan hoidosta. Sairaanhoitajan tehtäviin kuuluu akuutin kardiologisen ja sydän- ja keuhkokirurgisen potilaan hoitotyö ja sen kehittäminen, lääkehoito, potilaan ja läheisen ohjaus ja tuen anto, kuntouttava hoitotyö sekä opiskelijaohjaus....  >>

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

kuntarekry.fi   -  5 päivää sitten  -   [ Lue lisää työpaikasta ]   -   [ Tallenna avoimet työpaikat ] [ Poista ] [ Näytä omat tallennetut työni ]

 ...yksikkörajojen. Haemme osaavaan työyhteisöömme sairaanhoitajaa, joka on kiinnostunut kardiologisen ja sydän- ja keuhkoleikkauspotilaan hoitotyöstä sekä monipuolisista työtehtävistä. Sydänvuodeosastolla sairaanhoitajan työtehtäviin kuuluvat mm. akuutisti sairastuneen potilaan...  >>

Helsingin kaupungin

Helsingin kaupungin   -  15 päivää sitten  -   [ Lue lisää työpaikasta ]   -   [ Tallenna avoimet työpaikat ] [ Poista ] [ Näytä omat tallennetut työni ]

 ...15-5C. Osasto on profiloitunut vanhuspsykiatrisen potilaan akuuttivaiheen tutkimukseen ja hoitoon. Apulaisosastonhoitaja toimii hoitotyön asiantuntijana moniammatillisessa työryhmässä. Työtehtäviin kuuluu hoitotyön kehittäminen osastonhoitajan työparina, kliininen hoitotyö...  >>

Helsingin kaupungin

Helsingin kaupungin   -  6 päivää sitten  -   [ Lue lisää työpaikasta ]   -   [ Tallenna avoimet työpaikat ] [ Poista ] [ Näytä omat tallennetut työni ]

 ...ryhmäkotia. Lisäksi talossa järjestetään päivätoimintaa ja palvelukeskustoimintaa. Haemme palveluasumisen Mustikka-tiimiin ikääntyneiden hoitotyöstä innostunutta sairaanhoitajaa. Työn aloittamisaika on 17.10.2016 tai sopimuksen mukaan. Sairaanhoitaja toimii hoitotyön...  >>

Helsingin kaupungin

Helsingin kaupungin   -  5 päivää sitten  -   [ Lue lisää työpaikasta ]   -   [ Tallenna avoimet työpaikat ] [ Poista ] [ Näytä omat tallennetut työni ]

 ...ympärivuorokautisen hoidon ruotsinkieliseen yksikköön F2. Voit aloittaa 1.11.2016 tai sopimuksen mukaan. Toimit osastonhoitajan työparina ja hoitotyön asiantuntijana moniammatillisessa tiimissä. Vastaat kokonaisvaltaisesta hoidon suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista....  >>

Perusturvakuntayhtymä Karviainen

kuntarekry.fi   -  12 päivää sitten  -   [ Lue lisää työpaikasta ]   -   [ Tallenna avoimet työpaikat ] [ Poista ] [ Näytä omat tallennetut työni ]

 ...ikäihmisten linjalla, Vihdin kotihoidossa, on avoinna sairaanhoitajan toimi. Etsimme sairaanhoitajaa, joka on kiinnostunut monipuolisesta hoitotyöstä asiakkaiden kodeissa. Kotihoitoa toteutetaan tiimityöskentelynä omahoitajuutta noudattaen. Asiakkaina on pääsääntöisesti...  >>

Helsingin kaupungin

Helsingin kaupungin   -  12 päivää sitten  -   [ Lue lisää työpaikasta ]   -   [ Tallenna avoimet työpaikat ] [ Poista ] [ Näytä omat tallennetut työni ]

 ...terveysvirasto, Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -osasto Terveydenhoitoala Tehtävän kuvaus: Etsimme vanhusten hoitotyöstä kiinnostunutta hoitajaa Puistolan palvelutalon Tapulitiimiin äitiysloman sijaisuuteen. Työ alkaa 03.10.16 tai sopimuksen mukaan...  >>

Helsingin kaupungin

Helsingin kaupungin   -  11 päivää sitten  -   [ Lue lisää työpaikasta ]   -   [ Tallenna avoimet työpaikat ] [ Poista ] [ Näytä omat tallennetut työni ]

 ...Osastomme tarjoaa ympärivuorokautista lyhytaikaishoitoa 16:lle asiakkaalle ja pitkäaikaista laitoshoitoa 12:lle asukkaalle. Toimit hoitotyön asiantuntijana ja vastaat asukkaiden kokonaisvaltaisesta hoidosta moniammatillisessa tiimissä. Keskeistä hoitotyössä on asukkaiden...  >>

Äänekoski

Äänekosken kaupunki

kuntarekry.fi   -  7 päivää sitten  -   [ Lue lisää työpaikasta ]   -   [ Tallenna avoimet työpaikat ] [ Poista ] [ Näytä omat tallennetut työni ]

 ...sijoituspaikka on Sumiaiskoti. Sairaanhoitajan tehtäviin kuuluvat yksikön sairaanhoidolliset tehtävät ja kokonaisvaltainen kuntouttava hoitotyö ikäihmisten parissa. Työ on kaksivuorotyötä. Työaika 38.25 h/vko. Sumiaiskodissa toteutetaan kokonaisvaltaista kuntouttavaa...  >>

Joutsan kunta

kuntarekry.fi   -  9 päivää sitten  -   [ Lue lisää työpaikasta ]   -   [ Tallenna avoimet työpaikat ] [ Poista ] [ Näytä omat tallennetut työni ]

 ...hoivasta sekä toimii osana moniammatillista työyhteisöä. Työ on kolmivuorotyötä. Työssä toteutamme voimavaralähtöistä hoiva- ja hoitotyötä. Käytössämme on autonominen työvuorosuunnittelu vapaa-ajan ja vuorotyön yhteensovittamiseksi. Tehtävässä arvostamme monipuolista...  >>

Euran kunta

kuntarekry.fi   -  2 tuntia sitten  -   [ Lue lisää työpaikasta ]   -   [ Tallenna avoimet työpaikat ] [ Poista ] [ Näytä omat tallennetut työni ]

 ....2017 ensisijaisena paikkana palvelukoti Niittylä. Ohjaajan tehtävänä on osallistua palvelukoti Niittylän asukkaiden ohjaukseen, hoitotyöhön ja päivätoiminnan järjestämiseen. Palvelukoti Niittylä on 10-paikkainen aikuisiällä vammautuneiden palvelukoti. Työaika on jaksotyö...  >>

Tampereen kaupunki

kuntarekry.fi   -  2 päivää sitten  -   [ Lue lisää työpaikasta ]   -   [ Tallenna avoimet työpaikat ] [ Poista ] [ Näytä omat tallennetut työni ]

 ...henkilöä, jolla on innostus asiakaslähtöiseen vanhustyöhön, hyvät yhteistyötaidot ja halu oman työn kehittämiseen. Sairaanhoitaja toimii hoitotyön asiantuntijana tehostetun palveluasumisen ryhmäkodeissa. Sairaanhoitaja vastaa asukkaan hoidon koordinoinnista ja hoitoon...  >>

Keski-Suomen Sairaanhoitopiiri

kuntarekry.fi   -  24 päivää sitten  -   [ Lue lisää työpaikasta ]   -   [ Tallenna avoimet työpaikat ] [ Poista ] [ Näytä omat tallennetut työni ]

 ...ja osastolle 22 (kaksi sairaanhoitajaa). Etsimme joukkoomme kehittämismyönteisiä, hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot omaavia hoitotyön ammattilaisia, joilla on potilaslähtöinen ja kuntoutumista edistävä työote. Osastolla 21 tutkitaan ja hoidetaan ortopedisiä, käsikirurgisia...  >>

Janakkala

Janakkalan kunta

kuntarekry.fi   -  16 päivää sitten  -   [ Lue lisää työpaikasta ]   -   [ Tallenna avoimet työpaikat ] [ Poista ] [ Näytä omat tallennetut työni ]

 ...tavoitteena on asukaslähtöinen, asukkaan omia voimavaroja tukeva mielekäs arki vanhainkodissa. Aktiivinen omaisyhteistyö sisältyy arjen hoitotyöhön. Laitosasumisen loppuvaiheessa tavoitteena on hyvän saattohoidon toteuttaminen asukkaan läheisten kanssa. Jos sinulla on...  >>

M

M

M

Freelancer - termi, jolla viitataan ilman pysyvää työsuhdetta lukuisille työnantajille työskentelevään vapaaseen ammattilaiseen

Näytä freelance-työt
Feedback