Työpaikkahaku
Tilastojen mukaan asuinpaikkasi lisääminen "sijainti"-ruutuun suurentaa sopivan työpaikan löytämisen todennäköisyyttä 83.7%.

Hoitotyön yliopettaja työpaikat

1-20 kokonaismäärästä 26 hakutulosta

Ilmoituspäivämäärä

milloin tahansa

Samankaltainen hakuja:

Muu hakuja:

Työnantajat

Freelance työpaikkoja:

näytä

Vapaa sanahaku:

M

M

M

Suur-Matinkylä

tyonhaku.espoo.fi   -  3 päivää sitten  -   [ Lue lisää työpaikasta ]   -   [ Tallenna avoimet työpaikat ] [ Poista ] [ Näytä omat tallennetut työni ]

 ...palveluasuntojen asukkailla on monta mielenkiintoista tarinaa kerrottavanaan, oletko sinä halukas kuulemaan niitä? Etsimme nyt joukkoomme hoitotyön ammattilaista, joka on aidosti kiinnostunut asiakkaidemme elämänlaadun parantamisesta sekä hyvän hoitotyön toteuttamisesta ja...  >>

Kankaanpää

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä

kuntarekry.fi   -  15 päivää sitten  -   [ Lue lisää työpaikasta ]   -   [ Tallenna avoimet työpaikat ] [ Poista ] [ Näytä omat tallennetut työni ]

 ...vaihtelevaa ja painottuu päivätyöhön. Tehtävä sisältää osaston päivittäisen toiminnan koordinointia ja resurssisuunnittelua sekä hoitotyötä. Käytössämme on Effica-potilastietojärjestelmä ja resurssisuunnittelussa Titania. Kelpoisuusvaatimuksena on sairaanhoitajan AMK-tutkinto...  >>

Heinolan kaupunki

kuntarekry.fi   -  3 päivää sitten  -   [ Lue lisää työpaikasta ]   -   [ Tallenna avoimet työpaikat ] [ Poista ] [ Näytä omat tallennetut työni ]

 ...itsenäinen hoito- ja hoivatyö. Lähihoitaja toimii kotihoidon hoitotiimissä vastaten vastuuhoitajana asiakkaan kokonaisvaltaisesta hoitotyöstä suunnitellen ja koordinoiden asiakkaan tukemista ja auttamista yhdessä asiakkaan ja omaisten kanssa. Kelpoisuusvaatimuksena on...  >>

Sallan kunta

kuntarekry.fi   -  7 päivää sitten  -   [ Lue lisää työpaikasta ]   -   [ Tallenna avoimet työpaikat ] [ Poista ] [ Näytä omat tallennetut työni ]

 ...Terveyskeskuksen vastaanottopalveluissa sekä osittain remontoidulla akuutti- ja kuntoutusosastolla on monipuolista ja haasteellista hoitotyötä. Arvostamme sairaanhoidollisen vahvan ammattitaidon lisäksi hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, joustavuutta,...  >>

PKSSK

Uranus.fi   -  2 päivää sitten  -   [ Lue lisää työpaikasta ]   -   [ Tallenna avoimet työpaikat ] [ Poista ] [ Näytä omat tallennetut työni ]

 ...ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus tai sitä vastaava aikaisempi rekisteröinti. Arvostamme aktiivista hoitotyön ja oman asiantuntijuuden jatkuvaa kehittämistä, hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, sitoutumista psykiatriseen hoitotyöhön sekä...  >>

Keski-Suomen Sairaanhoitopiiri

kuntarekry.fi   -  27 päivää sitten  -   [ Lue lisää työpaikasta ]   -   [ Tallenna avoimet työpaikat ] [ Poista ] [ Näytä omat tallennetut työni ]

 ...Työskentely tapahtuu poliklinikalla tai perheen kotona/verkostossa arkipäivisin. Tehtävä edellyttää osaamista lastenpsykiatrian hoitotyöstä, perhekeskeisestä ja vuorovaikutteisesta perhetyöstä sekä kriisityöstä. Sairaanhoitajalla tulee olla valmistuksia tehdä työtä itsenäisesti...  >>

Satakunnan sairaanhoitopiiri

kuntarekry.fi   -  9 päivää sitten  -   [ Lue lisää työpaikasta ]   -   [ Tallenna avoimet työpaikat ] [ Poista ] [ Näytä omat tallennetut työni ]

 ...parissa erityishuollon yksikössä? Lastenyksikkö Kielon hoitajana työskentelet moniammatillisessa työryhmässä, jossa tehtävänäsi on hoitotyön menetelmin tukea ja ylläpitää lapsen kasvua sekä kehitystä. Toivomme sinulta näkemystä perhekeskeisyydestä,...  >>

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

kuntarekry.fi   -  14 päivää sitten  -   [ Lue lisää työpaikasta ]   -   [ Tallenna avoimet työpaikat ] [ Poista ] [ Näytä omat tallennetut työni ]

 ...palvelutuotannossa, toimia henkilöstön lähiesimiehenä ja toiminnallisten edellytysten mahdollistajana. Palveluesimies vastaa tiimin hoitotyöstä yhdessä sairaanhoitaja työparin kanssa. Palveluesimies toimii myös Vieremän päivätoiminnan henkilöstön lähiesimiehenä....  >>

Hyvinkää

Hyvinkään kaupunki

kuntarekry.fi   -  13 päivää sitten  -   [ Lue lisää työpaikasta ]   -   [ Tallenna avoimet työpaikat ] [ Poista ] [ Näytä omat tallennetut työni ]

 ...tarjoavat Kauniston, Paavolan ja Sahanmäen palvelukeskukset. Arvostamme kehittämismyönteistä työskentelyotetta, kokemusta ikääntyneiden hoitotyöstä sekä tiimityössä tarvittavia hyviä yhteistyötaitoja. Itsenäinen työskentelyote ja joustavuus ovat myös tärkeitä tekijöitä...  >>

Lieksan kaupunki

kuntarekry.fi   -  3 päivää sitten  -   [ Lue lisää työpaikasta ]   -   [ Tallenna avoimet työpaikat ] [ Poista ] [ Näytä omat tallennetut työni ]

 ...kotihoitoon SAIRAANHOITAJAN sijaista ajalle 1.8.-31.10.2016 Sairaanhoitaja toimii tiiminsä sairaanhoidon asiantuntijana ja on vastuussa hoitotyön kehittämisestä ja asiakasasioista tiimissään. Sairaanhoitajalla tulee olla sairaanhoitajan tutkinto, lisäeduksi katsotaan kokemus...  >>

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri

kuntarekry.fi   -  2 päivää sitten  -   [ Lue lisää työpaikasta ]   -   [ Tallenna avoimet työpaikat ] [ Poista ] [ Näytä omat tallennetut työni ]

 ...parissa on monipuolista ja haastavaa ja haluamme jatkuvasti kehittää toimintaamme. Sinulla on mahdollisuus myös itsenäiseen suun hoitotyöhön asiakkaiden parissa. Arvostamme hyviä tiimi- ja vuorovaikutustaitoja, asiakaslähtöisyyttä, sekä halua ja valmiuksia oppia uusia työtehtäviä...  >>

Perusturvakuntayhtymä Karviainen

kuntarekry.fi   -  17 päivää sitten  -   [ Lue lisää työpaikasta ]   -   [ Tallenna avoimet työpaikat ] [ Poista ] [ Näytä omat tallennetut työni ]

 ...avulla. Olemme koulutusmyönteisiä ja järjestämme myös Karviaisen sisäistä koulutusta suunnitellusti henkilöstön tarpeista lähtien. Hoitotyössä pyrimme ennaltaehkäisevään työskentelyyn ja asiakkaan osallisuuteen. Arvostamme myönteisyyttä asiakaspalvelussa ja...  >>

Salon kaupunki

kuntarekry.fi   -  3 päivää sitten  -   [ Lue lisää työpaikasta ]   -   [ Tallenna avoimet työpaikat ] [ Poista ] [ Näytä omat tallennetut työni ]

 ...päivystyksestä. Osastonhoitaja toimii osastonlääkärin työparina ja hallinnollisen osastonhoitajan alaisuudessa. Osastonhoitaja vastaa osaston hoitotyön johtamisesta ja kehittämisestä ja toimii henkilökunnan lähiesimiehenä. Osastonhoitajalta odotetaan määrätietoista ja...  >>

Limingan kunta

kuntarekry.fi   -  3 päivää sitten  -   [ Lue lisää työpaikasta ]   -   [ Tallenna avoimet työpaikat ] [ Poista ] [ Näytä omat tallennetut työni ]

 ...Vuodeosasto on akuuttihoidonosasto, jossa hoidetaan aikuispotilaita kaikilta erikoisaloilta. Kuntouttava työote on tärkeä osa päivittäistä hoitotyötä. Työskentely osastolla edellyttää hyvää ammattitaitoa, vastuunottokykyä, asiakaslähtöistä hyvää vuorovaikutuksellista osaamista...  >>

Pöytyän kunta

kuntarekry.fi   -  7 päivää sitten  -   [ Lue lisää työpaikasta ]   -   [ Tallenna avoimet työpaikat ] [ Poista ] [ Näytä omat tallennetut työni ]

 ...kelpoisuusehtona on lain 272/2005, 8 § mukainen kelpoisuus. Oman auton käyttömahdollisuus on välttämätön. Haemme kehitysmyönteisiä hoitotyön ammattilaista, jotka ovat joustavia ja muutoksiin sopeutuvia sekä itsenäiseen päätöksentekoon ja tiimityöhön kykeneviä....  >>

Hyvinkään kaupunki

kuntarekry.fi   -  13 päivää sitten  -   [ Lue lisää työpaikasta ]   -   [ Tallenna avoimet työpaikat ] [ Poista ] [ Näytä omat tallennetut työni ]

 ...tarjoavat Kauniston, Paavolan ja Sahanmäen palvelukeskukset. Arvostamme kehittämismyönteistä työskentelyotetta, kokemusta ikääntyneiden hoitotyöstä sekä tiimityössä tarvittavia hyviä yhteistyötaitoja. Itsenäinen työskentelyote ja joustavuus ovat myös tärkeitä tekijöitä...  >>

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri

kuntarekry.fi   -  27 päivää sitten  -   [ Lue lisää työpaikasta ]   -   [ Tallenna avoimet työpaikat ] [ Poista ] [ Näytä omat tallennetut työni ]

 ...terveydenhuollon parissa on monipuolista ja haastavaa. Haluamme jatkuvasti kehittää toimintaamme. Sinulla on mahdollisuus myös itsenäiseen hoitotyöhön. Arvostamme hyviä tiimi- ja vuorovaikutustaitoja, asiakaslähtöisyyttä sekä halua ja valmiuksia oppia uusia työtehtäviä. Tehtävään...  >>

Heinolan kaupunki

kuntarekry.fi   -  9 päivää sitten  -   [ Lue lisää työpaikasta ]   -   [ Tallenna avoimet työpaikat ] [ Poista ] [ Näytä omat tallennetut työni ]

 ...kiinnostusta ja/tai kokemusta vammaisten kanssa työskentelystä. Edellytämme hyviä yhteistyötaitoja sekä kykyä toteuttaa itsenäistä hoitotyötä. Tehtävä edellyttää monipuolista osaamista ja asiakaslähtöistä työotetta sekä aktiivista osallistumista asumisyksikön palveluiden...  >>

Joensuun kaupunki

Uranus.fi   -  21 päivää sitten  -   [ Lue lisää työpaikasta ]   -   [ Tallenna avoimet työpaikat ] [ Poista ] [ Näytä omat tallennetut työni ]

 ...sairaanhoitajien ja korvaushoidosta vastaavan lääkärin kanssa, huolehtien korvaushoidossa olevien asiakkaiden kokonaisvaltaisesta hoitotyöstä. Sairaanhoitaja toimii perusterveydenhuollossa erikoisalansa asiantuntijana asiakkaiden hoitoprosesseissa yhteistyössä muiden...  >>

Lahden kaupunki

kuntarekry.fi   -  23 päivää sitten  -   [ Lue lisää työpaikasta ]   -   [ Tallenna avoimet työpaikat ] [ Poista ] [ Näytä omat tallennetut työni ]

Kotihoidossa lähihoitajan työtehtäviin sisältyy asiakkaan kotona tapahtuva hoiva- ja hoitotyö. Pyrimme pitämään asiakkaat mahdollisimman pitkään toimintakykyisinä ja kuntouttava työote on työssämme tärkeässä roolissa. Lähihoitajat tekevät kotihoidossa paljon sairaanhoidollista...  >>

M

M

M

Freelancer - termi, jolla viitataan ilman pysyvää työsuhdetta lukuisille työnantajille työskentelevään vapaaseen ammattilaiseen

Näytä freelance-työt
12
Feedback